Monday, August 08, 2005

Mga Manggagawa laban sa mga Politiko: Ish Unpeyr! (Laborer/General Workers versus Politicians: It's Unfair)

Food Server/Dining Staff Qualifications: >Male 5'4", Female 5'2" >Has good communication skills and pleasing personality >college level >experience in related field is an advantage

Heto ang isang halimbawa ng anunsyo sa paghahanap ng trabaho sa Pinas. Biro mo, ang taas ng katangian na hinahanap nila para sa simpleng trabaho: ang maghain ng pagkain. Biro mo, kailangan ganito ka kataas, kailangan nasa kolehiyo ka, dapat may karanasan ka na.

Wala namang masama dito, ang hindi ko lang maintindihan sa Pinas, sa simpleng mga trabaho, ang taas ng kwalipikasyo na hinanahap nila. Maski mga nagtapos ng kolehiyo eh nahihirapan kumuha ng trabaho. Ang hindi ko maintindihan dito, ang mga matataas na posisyon sa gobyerno eh wala mga hinahanap na kwalipikasyon na katulad nito. Dapat nga pag kakandidato ka, dapat nagtapos ka na ng kolehiyo at may master's. Dapat, kung gaano kahirap ang trabaho, ganun din kataas ang kwalipikasyon na kailangan.

Dapat merong gawing batas na ang mga posisyon sa gobyerno, ang mga kwalipikado ay may mga tinapos na partikular na karera na kaugnay ng posisyon. Yung mga nakaupo na, para hindi sila matanggal, bigyan sila ng panahon para mag-aral at kumuha ng diploma, kung hindi, dapat pababain na sila sa posisyon.

Dahil ganito ang nangyayari sa mga nagtratrabaho, patuloy silang nag-aaral dahil kailangan eh. Ang pag-aaral eh habambuhay. Anong pinagkaiba nito sa politika?

English Tranlation:

Food Server/Dining Staff Qualifications: >Male 5'4", Female 5'2" >Has good communication skills and pleasing personality >college level >experience in related field is an advantage

Above is an example of a job advertisement in the Philippines. Can you believe it? A simple job requires such high qualifications. You have to be this tall, you have to be in college, you have to have experience.

There's nothing wrong with that, the one thing that I don't understand about the Philippines is, for simple jobs, they ask for high qualifications. Even college graduates have hard time looking for jobs, but for government positions, they don't ask for qualifications like these. In my opinion, if you want to lead a part of the country, or the whole country even, you have to have a degree and a master's. The qualifications should be inline with how hard a position you're applying for.
There should be a law, wherein government positions should require at least a degree. To those incumbent officials, they should be given time to take further study and finish their degree; otherwise, they should be asked to resign.


Learning is a life-long process. Even typical workers still take further studies because it's a necessity. What makes politics different?


Comments: Post a Comment<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?